Vedligeholdelse af Piano

Pianoet, en kulturel “sværvægter” Pianoet har i over 200 år været et musikalsk samlingspunkt i hjem, skoler og koncertsale verden over. Dette at kunne spille selv, spille for og med andre, har altid været et ønske for mange. Måske især i dagens travle samfund, er behovet for levende musik og musikudfoldelse af meget stor betydning.Hvis du har et klaver eller flygel og enten “spiller lidt til jul” eller er en meget mere aktiv udøver, så er der nogle enkelte forhold for ethvert piano, som du bør tage hensyn til:

Indeklimaet Et klaver eller flygel består af 10-12.000 enkeltdele. Træ, filt, skind og jern m.m.. Alle dele skal passe nøjagtigt sammen for at få et velfungerende og klingende instrument ud af det. Dette kræver et så stabilt indeklima som muligt, d.v.s. så ensartet temperatur og fugtighed som muligt. Et piano bør ikke placeres i direkte sollys, tæt på andre varmekilder eller hvor der er træk.

Myten om at et klaver ikke må placeres op mod en ydervæg, er efter moderne isoleringskrav noget overdrevet. Derimod må det ikke anbringes på et gulv med gulvvarme. Det danske klima er meget varieret med regn og høj fugtighed om efteråret, og ofte en tør vinter. Den relative fugtighed kan nemt variere mellem 75 – 30% RF.Derfor kan det være “hårdt” at være piano i Danmark.

Tør luft, Fugtighed og Møl: Tør luft er uden den tvivl det værste for et klaver. Det går værst ud over ældre instrumenter, som slet ikke er bygget til den tørre centralvarme og høje indetemperaturer man har i dag.

Nyere instrumenter kan bl.a. i kraft af mere lamineret træ bedre modstå skiftende luftfugtighed. Når et klaver eller flygel står i en stue, hvor luften er for tør (under 40% RF), udtørrer træet efterhånden og revner.

Enhver kan let forestille sig hvis resonansbunden (den der forstærker klangen) slår revner, vil klangen blive mat og uren. I mange tilfælde opstår der klirre- og raslelyde ved bestemte toner eller akkorder. Hvis også stemmestokken (det træ bag jernrammen hvori stemmenaglerne fastholdes) revner, bliver naglerne løse, og klaveret lader sig ikke mere stemme.

Fugtighed kan også gøre stor skade. Strenge, stemmenagler og andre metaldele bliver rustne.Træet opsuger fugt, så de små bevægelige dele i mekanikken går trægt, eller i værste fald sætter sig helt fast.

Filten mister sin elasticitet, hvorefter tonen bliver hård og uskøn i klangen. Et instrument, der har været udsat for alt for høj fugtighed i længere tid, vil altid være præget af det.

Det bedste klima for et instrument er, når luftfugtigheden er mellem 45 – 60% RF (relativ fugtighed).

Under 40% RF bør indeklimaet tilføres fugt. Det kan gøres ved hjælp af vandfordampere som hænges på radiatorerne. Der skal i de fleste tilfælde bruges flere af slagsen, og vægen i fordamperen skal efterses og evt. skiftes jævnligt.

Betydeligt mere effektive (men også dyrere) er elektriske vandfordampere som fås i forskellige typer.Ligeledes kan der i instrumentet monteres et be- og affugtningsapparat som stabiliserer indeklimaet i instrumentet. Stueplanter gavner ligeledes hvis luften er tør. Det gamle råd om at placere et skål med vand indeni klaveret har ikke nogen målbar effekt.

Hvis den relative fugtighed bliver 70% eller højere, hvilket kan forekomme i højisolerede huse, er det vigtigt at lufte ud, dog uden at instrumentet får direkte træk. 

Derfor er det en meget god idé at have et godt hygrometer i rummet, hvor klaveret eller flyglet står.På det kan man aflæse luftfugtigheden, og i de kritiske perioder tage de nødvendige forholdsregler.

Møl kan hurtigt ødelægge filten i et instrument, men møl er ikke særligt udbredt i dag. Hvis man alligevel opdager møl i instrumentet, bør der kun bruges mølpulver til bekæmpelsen. Flydende møldræber må under ingen omstændigheder anvendes, da det danner rust på metaldelene og derved ødelægger mekanikken. Lad om påkrævet din pianostemmer forbygge/bekæmpe mod møl.

Mekanikken Er den del af instrumentet, der overfører dit anslag på tangenten til strengene. Det er et meget sindrigt system, der er sammensat af flere hundrede små dele: træ, fjedre, skind og filt m.m.. Alle delene af afhængige af hinanden og mekanikken kan kun virke perfekt, hvis alt er reguleret korrekt.

Er det tilfældet, arbejder mekanikken hurtigt og præcist, og lystrer dermed dit mindste “vink”.Samtidig forlænges dens levetid betydeligt, fordi en mekanik, der er dårligt eller forkert reguleret, slides skævt og unødigt. Det medfører efterhånden en måske unødvendig hovedreparation af mekanikken. Derfor er det vigtigt at mekanikken regelmæssigt efterset, evt. spændt sammen, reguleret og klangen bliver egaliseret. Alt dette vil din pianostemmer gøre dig opmærksom på, og udføre når det er nødvendig

Stemningen er en meget vigtigt del af instrumentets pleje.Det er uhyre vigtigt for klang og toneskønhed, at stemningen er veltempereret og tilpasset det enkelte klaver eller flygel: Den faguddannede pianostemmer gør det rigtigt.

Det er meget individuelt hvor ofte et instrument skal stemmes.Instrumentets kvalitet, stand og indeklimaet er afgørende for stemningens holdbarhed. Nogle instrumenter bliver falske efter 2 – 3 mdr. og andre kan holde stemningen i mere end 1 år.

Kammertonen Et moderne instrument er bygget til en tonehøjde på 440 – 442 Hz (dobbeltsvingninger) i sek. på tonen 1 streget A, kammertonen(A’et til højre for midterste C).En del ældre instrumenter kan dog ikke tåle det samlede træk fra strengene (15 – 18 tons), og stemningen må derfor foretages i på lavere svingningstal

Kontakt

Referencer

Her kan du se et udpluk af udtalelser, fra mine glade og tilfredse kunder.